ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2566 มกราคม 2566
การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2566 มกราคม 2566

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2566 มกราคม 2566

การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.

ประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 1 /2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 1 /2566  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 1 /2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ.นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 1 /2566 

ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​12/2565​ ระหว่างวันที่​  16 - 18 ธันวาคม 2565​ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​12/2565​ ระหว่างวันที่​  16 - 18 ธันวาคม 2565​ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​12/2565​ ระหว่างวันที่​  16 - 18 ธันวาคม 2565​ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ ​เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​12/2565​ 

ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565
ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565

ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย กรรมการสภาคณาจารย์ และ นางอนุสรา ดิษวิเศษ เลขานุการสภาคณจารย์ เข้าร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

RSS
123