ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีนายเรวัต รัตนกาญจน์ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ขอแสดงความยินดีนายเรวัต รัตนกาญจน์ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอแสดงความยินดีนายเรวัต รัตนกาญจน์ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ขอแสดงความยินดีนายเรวัต รัตนกาญจน์ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัญสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567) ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัญสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567) ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัญสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567) ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) สมัญสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567) ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2567

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ปขมท. ทุกท่าน  ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567)
สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ปขมท. ทุกท่าน  ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ปขมท. ทุกท่าน  ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567)

สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ปขมท. ทุกท่าน  ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 115 (3/2567)

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมงานวันสถาปนา 18 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมงานวันสถาปนา 18 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมงานวันสถาปนา 18 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย นายกิตติ์ธนัตถ์ ยาไธสงกรณ์ เลขาธิการและกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน , อาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์, นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมวันสถาปนา 18 ปี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2567
ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว จะดําเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ มศว เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติในงานวันมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจําปี พ.ศ. 2567 จํานวน 6 สาขา

RSS
1345678910Last

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.