ข่าวสาร

Anirut S

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Previous Article ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาคณาจาจารย์และพนักงาน ร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงสีประจำสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Next Article ขอแสดงความยินดีกับสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดใหม่ (วาระ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
Print
12