ข่าวสาร

Anirut S

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.​มาโนชญ์ อารีย์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​ พร้อมด้วย นายเทพพิภพ สุขสว่างกุล รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 , อ.นพ.เอนกชัย ดกพฤกษ์ รองประธานกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 และ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 22 -24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
Previous Article ขอแสดงความยินดีกับสภาคณาจารย์และพนักงาน ชุดใหม่ (วาระ 1 มีนาคม 2567 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
Next Article ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษา เชาวนลิขิต ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์ ที่เข้ารับตำแหน่งประะานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
10