ข่าวสาร

Anirut S

ร่วมประชุม ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 นายกิตติ์ถนัตถ์ ยาไธสงกรณ์ กรรมการและเลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธากรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้าร่วมประชุม ที่ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2567
⭐️ มีมติ รับรอง อาจารย์ พลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ ประธานสภาฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นรองประธาน ปอมท.คนที่2
⭐️ แต่งตั้ง อาจารย์ ธนกร หอมจำปา ประธาน มทร.อีสาน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
⭐️ กำหนดเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นและเอกสารอ้างอิง จากสถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ปอมท.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567
⭐️ ปอมท. กำลังศึกษาความร่วมมือกับทาง ม.นิด้า เพื่อจัดทำโพลสำรวจ "คุณภาพชีวิตสายวิชาการและสายปฎิบัติการ ของตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ" เพื่อเก็บข้อมูลนำเสนอต่อกระทรวง อว. ต่อไป
Previous Article การลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของนักเรียนส่วนของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2567
Next Article สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ขอแสดงความอาลัย อาจารย์ นายแพทย์สุริยา ผ่องสวัสดิ์
Print
14