ข่าวสาร

Anirut S

คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ร่วมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปฐมชัย ธะนะเนตร ,นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี ,นางสาวสุภาภรณ์ ปลิกทอง ,นางสาวสุรีรัตน์ พรมสุรินทร์ ,นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

Previous Article การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2567 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโน
Next Article ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2567
Print
20