ข่าวล่าสุด

ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565
ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565

ร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษา เชาวนลิขิต ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย กรรมการสภาคณาจารย์ และ นางอนุสรา ดิษวิเศษ เลขานุการสภาคณจารย์ เข้าร่วมโครงวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"
การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

การประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท. ​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ พร้อมกับ​ ประธานคณะทำานด้านคสามก้าวหน้าของบุคลากร​ รศ.​ดร.ถนอมศักดิ์​ ศรีจันทรา​  และกก​สภาคณาจารย์​ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา​ ​เข้าร่วมประชุม​วิชาการ​ระดับชาติ​ ปอมท​ประจำปี​ 2565​ "โอกาสและความท้าทายใหม่:อุดมศึกษาไทย​ สู่โลกเสมือนจริง"

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 11/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ พร้อมกับ​ ประธานคณะทำานด้านคสามก้าวหน้าของบุคลากร​ รศ.​ดร.ถนอมศักดิ์​ ศรีจันทรา​  และกก​สภาคณาจารย์​ ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา​ ​เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​11/2565​ ระหว่างวันที่​  15-16 พฤศจิกายน 2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​
การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

การประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​  ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ เข้าร่วมประชุม​ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 10/2565​ 

RSS
12

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.