เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2566
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2566

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2566

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจำปี 2566 ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีความรู้ความสามารถหรือ ในการถ่ายทอดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษย์สัมพันธ์ และอุทิศตนประโยชน์แก่ประเทศชาติใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ และสาขารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการ โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน มศว ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ”เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​2/2566​
ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​2/2566​

ร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่ ​2/2566​

ผศ.ดร.​อรุษา​ เ​ชา​วน​ลิขิต​ ​ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน​มศว​ เข้าร่วมประชุม​ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย​แห่งประเทศไทยสมัยสามัญ​ ครั้งที่​ 2/2566​ ระหว่างวันที่​  17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร​   จ.พิษณุโลก​

โครงการอบรม เรื่อง“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โครงการอบรม เรื่อง“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

โครงการอบรม เรื่อง“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ปัญญาและวิจัย ร่วมกับ สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว  ได้จัด  โครงการอบรม เรื่อง“ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

RSS
1234

สายตรงสภาคณาจารย์และพนักงาน

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.