ข่าวล่าสุด

กำหนดการ ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ 
ฝ่ายคณาจารย์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561   
วันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 และวันรับจริง วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
(กำหนดวันรับจริงเสมือนวันซ้อมใหญ่  ยกเว้นการถ่ายรูปกับอธิการบดี)

-----------------------------------------------------------------------

คลิกอ่านทั้งหมด

 

 

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอรายชื่อบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอรายชื่อบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มศว ประจำปี พ.ศ. 2562

โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา สังคม และประเทศชาติและเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสืบไป

RSS

ติดต่อ

อาคาร 14 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วัน เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.